Обърнете внимание на менюто и подменюто на сайта си

Менюто е един от изключително важните елементи, когато се пристъпи към изработка на сайт, така че към изграждането му трябва да се пристъпи с изключително внимание и ясна визия как да изглежда и как да работи за в бъдеще.

Можем да кажем, че различаваме два ясно обособени типа менюта в един уеб сайт и това са основното меню и подменюто.
Сексиите на основното меню с времето ще покажат по реакцията на потребителите кои от тях са по-популярни и кои не, така че наблюдавайте тези тенденции и при нужда въведете необходимите промени в архитектурата на менюто на сайта. Преди това разбира се трябва да се определи какво точно да представлява вашето основно меню, какви секции да съдържа, как да изглежда, какви бутони да изберем за него и т.н.

Що се отнася до подменюто на вашия сайт, препоръчително е да следвате широко наложилата се доказана практика, то да се локализира на определено място на всичките страници на сайта, където ще бъде лесно и безпроблемно откриваемо за потребителите и ще изгради трайни навици в навигацията им по вашия уеб сайт. Не забравяйте, че е добре подменютата да бъдат по-семпли, компактни и улесняващи навигацията, без да избирате по-обемни такива – пак заради улеснение на потребителя.

И основното меню и подменютата трябва да се изработят така, че да са максимално пригодени към оптимална визуализация на различните по тип дисплеи – и тези на компютъра и лаптопа, и тези на мобилните устройства като таблета, смартфона, айфона или айпада.

Подбирайки бутоните за различните менюта и подменюта на сайта си, съобразете се, че практиката различава най-вече два типа такива, а именно основните и второстепенните бутони. Наличието на тези два основни типа бутони се е обособило от само себе си, тъй като практиката показва, че потребителят реално няма нужда от повече подобни категории бутони, за да извърши в сайта определените типове действия, които обикновено извършва. Таке чрез основните бутони се извършват действия, които касаят дизайна на сайта и клиента в същото време, а второстепенните бутони касаят всички останали аспекти на сърфиране в сайта.

Условно можем да кажем, че основните бутони касаят действия като регистрирането, закупуването, запазването, заплащането, изпращането, споделянето. Именно тези активности на потребителя са най-важни за вас и вашия сайт и е приоритетно те да се извършват възможно най-често. Затова и дизайнерите предпочитат основните бутони да бъдат на видно стратегическо място на страницата и да са издържани в ярки цветове и по-големи размери.

Обратно – второстепенните бутони касаят активности каквито са отказът, пропускането,у отхвърлянето, напускането на страницата. Съвсем резонно е да не искате потребителите да извършват често тези действия. Затова и второстепенните бутони обикновено се проектират „по-невидими“, незабележими, дребни и неконтрастни на общия фон на съответната страница.

Освен основните и второстепенните бутони, почти всеки уеб сайт има и т.нар. Уникални бутони, които предвиждат по-различна активност, така че те обикновено се изработват в по-атрактивни дизайнерски решения, за да привличат внимание и да подтикват към действие.

Опитните дизайнери са запознати с всички правила и изключения при изработката на менютата и подменютата като част от цялостната визия на изграждащия се сайт, и можете да се доверите на опита и професионализма им в просеца на работа по вашата Интернет страница.

Изборът на визия на менюто и подменюто са основна част от процеса по изработка на сайт твърдят специалистите от elenkov.net, без значение дали той е електронен магазин, корпоративна страница, блог или нещо друго, така че се доверете на опитен дизайнер, щом пристъпите към тази фаза от процеса.